Homepage Three - Training, Coaching, Consulting and Assessment
  • Working Hours
  • Mon - Sat 9.00 - 19.00

SOLUTIONS FOR PEOPLE DEVELOPMENT

วิทยากรหลักของเรา

อ.รงค์ จิรายุทัต

อ.รงค์ จิรายุทัต

ดร.ดไนยา ตั้งอุทัยสุข

ดร.ดไนยา ตั้งอุทัยสุข

แนะนำ

14Aug

Calendar ปลายปี 2019

ปฏิทินการสอนแบบ Public สำหรับเดือน กันยายน เป็นต้นไป หลักสูตรอื่นๆ สามารถติดต่อได้โดยตรงนะคะ เพื่อออกแบบโดยเฉพาะหรือเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียน ตามวันที่และสถานที่นะคะ
Leader as Coach with OKRs
05Apr

Leader as COACH with OKRs

ยกระดับทีมงานให้เป็น High Performing Teamสร้างแรงบันดาลใจในการบรรลุเป้าหมายอย่างเต็มศักยภาพ พบกับเทคนิคการโค้ชจากโค้ชผู้บริหารที่มีประสบการณ์โดยตรงในระดับ PCCเรียนรู้หลักการโค้ชตามสมรรถนะหลักจากสมาพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF)เรียนรู้หลักการโค้ชแบบ Marshall Goldsmith Leadership Coachingฝึกฝนทักษะการโค้ชแบบ CFR และ การสร้างผลงานด้วย OKRs เสริมด้วยเทคนิค NLP เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในระดับ Innerสามารถปรับใช้กับทีมงานและการใช้ชีวิตอย่างได้ผลรายละเอียดเพิ่เติม  https://www.facebook.com/events/616018315537592/ Leader as Coach with OKRs หลักสูตร 3 วัน วันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2562ณ โรงแรม S 31 สุขุมวิท
Leadership Mastery with NLP Training 2 days workshop
14Mar

Leadership Mastery with NLP 2019

Leadership Mastery with NLP📢workshop 2 วัน รุ่นแรกของปี 2019 ——🎯ค้นหา Genius และสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัววางแผนเดินทางอย่างจริงจังกันค่ะ—–เข้าใจ #PatternScanner ใช้โปรแกรมธรรมชาติที่มีในตัวให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเดินหน้าแบบไม่เปลืองแบตฯ—– 🙋‍♂🙋‍♀เราทุกคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเมื่อเรารู้ เราจะ “นำตัวเอง”ไปในทิศทางที่เราต้องการ ในรูปแบบเฉพาะตัวที่เราถนัดและเมื่อเราเข้าใจ “คน” เราก็จะนำคนอื่นได้ดีขึ้น —–#LeadershipMaster เหมาะกับการยกระดับผลงานของส่วนตัวและองค์กร #เพราะเราไม่ได้มีแค่เป้าหมายเดียวในชีวิตเราจึงต้องทำความเข้าใจอย่างแท้จริงว่าการเดินทางของแต่ละเรื่อง อยู่ในจุดใดแล้วหาทรัพยากรของที่เหมาะสมที่มีอยู่แล้วโดยธรรมชาติของเรามาขัดเกลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดกันค่ะ

News Update

Aug 14, 2019

Calendar ปลายปี 2019

ปฏิทินการสอนแบบ Public สำหรับเดือน กันยายน เป็นต้นไป หลักสูตรอื่นๆ สามารถติดต่อได้โดยตรงนะคะ เพื่อออกแบบโดยเฉพาะหรือเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียน ตามวันที่และสถานที่นะคะ
Creating High Performing Team
May 11, 2019

Creating High Performing Team

“ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว องค์กรจะปรับตัวอย่างไรให้รอด บริหารจัดการบุคลากรอย่างไร ให้ถูกคนและได้งาน?” Teamที่มีคนเก่งอยู่รวมกัน แต่ทำงานด้วยกันไม่ได้ องค์กรอาจสะดุด ดังนั้นTeamจึงเป็นกลไกขับเคลื่อนองค์กรอย่างแท้จริง ในหัวข้อนี้ ดร.ดไนยา ตั้งอุท้ยสุข จะเผยวิธีการใช้ความเก่งที่แตกต่างกันในแต่ละคน ให้สามารถทำงานร่วมมือก้นอย่างสร้างสรรค์ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อพาองค์กรไปสู่เป้าหมายด้วยกัน สิ่งที่ผู้เข้าฟังจะได้เรียนรู้– การสร้างความตระหนักรู้ของสมาชิกในทีมที่เพิ่มขึ้น– แนวทางการให้สมาชิกของ Team ร่วมกันแก้ปัญหาที่ซับซ้อน– การปลดปล่อยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของ Team ติดตามทาง FB Live ICF Bangkok Chapter ในวันอาทิตย์ที่ 12 พค. 62 เวลา 6 โมงเย็น
Leader as Coach with OKRs
Apr 05, 2019

Leader as COACH with OKRs

ยกระดับทีมงานให้เป็น High Performing Teamสร้างแรงบันดาลใจในการบรรลุเป้าหมายอย่างเต็มศักยภาพ พบกับเทคนิคการโค้ชจากโค้ชผู้บริหารที่มีประสบการณ์โดยตรงในระดับ PCCเรียนรู้หลักการโค้ชตามสมรรถนะหลักจากสมาพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF)เรียนรู้หลักการโค้ชแบบ Marshall Goldsmith Leadership Coachingฝึกฝนทักษะการโค้ชแบบ CFR และ การสร้างผลงานด้วย OKRs เสริมด้วยเทคนิค NLP เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในระดับ Innerสามารถปรับใช้กับทีมงานและการใช้ชีวิตอย่างได้ผลรายละเอียดเพิ่เติม  https://www.facebook.com/events/616018315537592/ Leader as Coach with OKRs หลักสูตร 3 วัน วันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2562ณ โรงแรม S 31 สุขุมวิท
Coach Mentoring Program
Mar 20, 2019

Coach Mentoring Program

คอร์สเตรียมสอบเพื่อเป็นโค้ชที่ได้รับการรับรองจาก ICF สมาพันธ์โค้ชนานาชาติ ในระดับ ACC – Associate Certified Coach
Feb 16, 2019

ภาษารักที่ถูกใจผู้รับ

แสดงความรักได้ถูกใจทุกวันแค่รู้ว่าเขามีความถนัดในการรับรู้แบบไหน เคยสังเกตุไหมคะว่า แต่ละครั้งที่เราพูดหรือสื่อสารไม่ใช่ทุกคนที่เข้าใจและลงมือทำในสิ่งที่เราพูดทันทีเพราะแต่ละคนมีความถนัดในการรับรู้ที่แตกต่างกัน สื่อสารให้ได้ใจ ในทาง NLP แบ่งคนตามความถนัดในการรับรู้ออกเป็น 4 แบบคือถนัดรับรู้ด้วยภาพ ด้วยเสียง ด้วยการสัมผัสหรือความรู้สึก และถนัดรับรู้ด้วยเหตุผล คนที่ถนัดรับรู้ด้วยภาพเวลาพูดกับเขาให้สบตาแสดงออกให้เขามองเห็น คนที่ถนัดรับรู้ด้วยเสียงพูดคุยกับเขาด้วยเสียงที่อ่อนโยนพูดชัดๆทีละเรื่อง คนที่ถนัดรับรู้ด้วยการสัมผัสแสดงออกกับเขาอย่างจริงใจให้ความสำคัญกับความรู้สึกของเขา คนที่ถนัดรับรู้ด้วยเหตุผลพูดด้วยสมอง มีหลักการตัวอย่างเป็นเหตุเป็นผล เพราะคนเรามีความถนัดในการรับรู้ที่ไม่เหมือนกันเมื่อจะสื่อสารกับใคร เราจึงต้องเข้าใจเขาเพื่อผลลัพธ์ที่เราต้องการค่ะ CR:หนังสือสื่อสารให้ได้ใจ
ebook, free e-book, nlp, self development, excellence resources, learning, growing
Jan 30, 2019

Free E-Book

สวัสดีค่ะ เพื่อนๆที่ติดตาม Excellence Resources เรามีของขวัญปีใหม่มอบให้ค่ะ เป็น e-book ชื่อ Growing through Learning ฉันเรียนรู้ ฉันเติบโต หากสนใจรับ e-book นี้กรุณากรอกรายละเอียดใน link นี้ค่ะ เราจะส่งให้ในวันปีใหม่ค่ะ https://goo.gl/forms/hdhih2cpuLqBdZ613