SOLUTION FOR PEOPLE DEVELOPMENT – Training, Coaching, and Consulting

Posts tagged ‘Personal Development’

คอร์สผู้นำ & Coaching Service

เดือนมีนาคม ได้เดินทางไปหลายจังหวัด
เพื่อส่งมอบความรู้และประสบการณ์
สำหรับยกระดับผลงานของบุคลากรในองค์กร

ทุกหลักสูตร Excellence Resources ได้ออกแบบเนื้อหา
จากพื้นฐานความรู้ NLP, ทักษะการโค้ช, และประสบการณ์ในการบริหารงานของ อ.รงค์ และ ดร.ดไนยา ทำให้หลักสูตรเราเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ขอบพระคุณอาจารย์ ลูกค้าและผู้จัดทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในเราค่ะ

  • Leadership Development
  • Innovation With Passion
  • Customer Delight
  • Quality Awareness
  • Leader as COACH
  • NLP: Secret to Success
  • Executive Coach
  • Business Coach

Mar2017

Advertisements

Leadership Development Program

2017-web-post_1

การพัฒนาผู้นำในองค์กร (Leadership Development) เน้นการให้ความรู้ ให้ทักษะ และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
จากประสบการณ์ในฐานะผู้บริหารองค์กร ในฐานะผู้ประกอบการ ในฐานะโค้ชและวิทยากรของเรา
พบว่าการพัฒนาผู้นำให้ได้ผลลัพธ์ดีไม่ได้เกิดจากการเข้าเรียนในคลาสเทรนนิ่งเท่านั้น หรือเกิดจากการโค้ชเพียงอย่างเดียว
ผู้นำจะพัฒนาอย่างได้ผลจะต้องได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรรอบตัวที่เขาทำงานด้วย
การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนจะทำให้การพัฒนาผู้นำนั้นได้ผลลัพธ์อย่างเต็มที่ตามเป้าประสงค์
นอกจากนั้นยังทำให้การสร้างผลงานนั้นเป็นไปในแบบที่ได้ทั้งใจได้ทั้งงาน
กลายเป็นผลพลอยได้ต่อองค์กรชนิดที่เรียกว่าเมื่อพัฒนาคนแล้วก็เท่ากับได้พัฒนาองค์กรไปพร้อมๆกันด้วย

 

 

ตารางคอร์ส NLP ของ Excellence Resources

2

คอร์ส NLP ออกแบบหลักสูตรและสอนโดย อ.รงค์ และ ดร.หนิง
เพื่อส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร ยกระดับผลงานให้องค์กร
ทุกหลักสูตรสามารถนำความรู้ไปใช้ได้ทันที
เรียนรู้เครื่องมือ NLP ซึ่งสามารถทำซ้ำได้ด้วยตัวเอง

มี 3 หลักสูตร เรียนคอร์สไหนก่อนก็ได้
เนื้อหาไม่ซ้ำกัน เครื่องมือ NLP ต่างกัน
เพื่อเป้าหมายที่แตกต่างกัน
เหมาะสมทั้งบุคคลและองค์กร

“เพราะเราเชื่อว่าทุกคนมีทรัพยากรที่เป็นเลิศอยู่แล้วในตัวเอง
เมื่อเราคิดสิ่งใดได้ เราก็สามารถทำสิ่งนั้นให้เป็นจริงได้”

————————————-

อ.รงค์ และ ดร.หนิง ได้รับการรับรองระดับ Master Practitioner of NLP, by American Board of NLP

เป็นผู้แต่งหนังสือ รหัสลับสู่ความสำเร็จ NLP และ หน้งสือคู่มือการโค้ชสำหรับผู้จัดการ
————————————-

ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.facebook.com/ExcellenceResources
หรือ https://excellenceresources.com

Better Performance

หลักสูตร Better Performance via TEAM Excellence สำหรับองค์กร
เราไม่ได้แค่สอนให้จำและเข้าใจ แต่เราฝึกจนทุกคนทำเป็น นำไปใช้ได้จริง
เราใช้ NLP เพื่อยกระดับศักยภาพของบุคลากรในองค์กร
ดูรูปเพิ่มเติม ที่นี่

20160325_170525-1

ปรับเปลี่ยนชีวิตรับปีใหม่ 2016

เรื่องปรับเปลี่ยนชีวิตรับปีใหม่ 2016
ดร.หนิง (ดไนยา ตั้งอุทัยสุข) ให้สัมภาษณ์ในรายการ “หยิบมาเล่าเอามาฝาก”
วิทยุศึกษา FM92.0  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558

– ฝ่าฟันความหนืดของตัวเองในการทำตามแผนที่กำหนดไว้ 
– ความงดงามของการลงมือทำตอบแทนเราเร็วกว่าที่เราคาดหวัง
– ใช้ SWOT กับธุรกิจแล้ว หัดเอามาใช้กับชีวิตตัวเองด้วย
– เมื่อทำ SWOT ให้ชีวิตตัวเองได้แล้ว
เราจะสร้าง Action Plan แผนลงมือทำได้ในที่สุด 

โค้ชชิ่งเพื่อพัฒนาผลงาน Coaching for Performance

ช่วงนี้ ดร.ดไนยา และ อ.รงค์ ได้รับเชิญไปสอนเรื่อง โค้ชชิ่งเพื่อพัฒนาผลงาน ให้กับหลายองค์กร
จึงอยากมาแชร์ให้ฟังกันว่า การโค้ชมีประโยชน์อย่างไร

บุคลากรในองค์กรของเราล้วนแล้วแต่มีความรู้ความสามารถ หากเราสามารถช่วยให้เขาได้ใช้ศักยภาพของเขาเพิ่มมากขึ้น เขาก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ดีขึ้น มีส่วนร่วมในความสำเร็จขององค์กรมากขึ้น บุคลากรก็มีความภาคภูมิใจ และมี Engagement เพิ่มขึ้นด้วย

WEB_Coaching_1

การพัฒนาทักษะการโค้ชให้กับบุคลากรในองค์กรจึงเป็นเรื่องสำคัญ บุคลากรที่มีอายุงานหลายปี มีความเชี่ยวชาญในงานเฉพาะด้าน มีประสบการณ์สูง ก็อาจมีความจำเป็นที่จะได้รับการโค้ชเพื่อปรับจูนทัศนคติให้ทันสมัย ทำงานที่รับผิดชอบด้วยความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เพื่อให้เพื่อนร่วมงานได้เรียนรู้และเข้าใจ สามารถประสานงานระหว่างแผนกต่างๆให้คล่องตัวมากขึ้นได้ เป็นต้น

ในขณะที่บุคลากรใหม่ที่มีศักยภาพสูง ก็มีความจำเป็นเช่นกันที่จะได้รับการโค้ช เพื่อให้สามารถปลดปล่อยศักยภาพที่มีอยู่ออกมาอย่างเหมาะสมกับลักษณะของงาน มีทัศนคติที่พร้อมจะปรับตัวให้เข้ากับองค์กร รับฟังผู้อาวุโสและกล้านำเสนอความคิดเห็นที่ทันสมัย มุ่งงานและประสานความสัมพันธ์อย่างสอดคล้องกัน สร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการทำงานอย่างมีความสุข

WEB_Coaching_2

จะเห็นว่าการโค้ชไม่ได้เป็นแค่ทักษะในการทำงาน แต่เป็นทักษะชีวิตที่บุคลากรในองค์กรจำเป็นต้องมี เพื่อให้ทำงานได้ง่ายขึ้น ประสานประโยชน์ได้สะดวกขึ้น บรรลุเป้าหมายได้คล่องตัวมากขึ้น และที่สำคัญบุคลากรมีความสุขในการทำงานมากขึ้นด้วย

 

คอร์ส NLP: Life Transformation

NLP: Life Transformation

Transform Your Life, Transform Your Organization

PictureRez2

โดย Excellence Resources 

เทคนิคเหนือชั้นของศาสาตร์ NLP เพื่อก้าวสู่มิติใหม่ของชีวิต

Transform ตัวตนสร้างพฤติกรรมที่มุ่งตรงต่อเป้าหมายสูงสุด 

เปิดโลกทัศน์ใหม่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจที่เหนือกว่า

นำไปสู่การทำงานอย่างเต็มศักยภาพ และกล้าใช้ชีวิตมุ่งสู่เป้าหมายอย่างมีความสุข

สอนโดย

อ.รงค์ จิรายุทัต & ดร. ดไนยา ตั้งอุทัยสุข 

Certified Master Practitioner of Neuro Linguistic Programming, 

Approved by The American Board Of NLP, USA

เรียนวันอาทิตย์ที่ 20 กรกฏาคม  2557 (เวลา 8.30 – 16.30 น.)

ณ โรงแรม S31 ถ. สุขุมวิท 31

หลักสูตรนี้เหมาะกับ: เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร ผู้จัดการ

และบุคคลที่ต้องการพัฒนาตนเออย่างเต็มศักยภาพ

จองด่วน!!! ราคา พิเศษ! ก่อน 20 มิถุนายน 2557

เพียงท่านละ 4,050 บ. จากราคาปกติ 4,500 บ. (สมัคร 2 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,800 บ.)

รับจำนวนจำกัด (รวม 2 coffee break, 1 lunch)

สมัครลงทะเบียนเรียน โปรดแจ้งชื่อ นามสกุล ผู้เข้าร่วมอบรม โทรศัพท์ และ Email

สแกนใบ pay-in แล้วส่งมาที่ Email: ERtrain2success@gmail.com

บัญชีชื่อ นายรงค์ จิรายุทัต บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทสโก้โลตัส พัฒนาการ กรุงเทพฯ เลขที่ 404-860746-2
ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาเทสโก้โลตัส พัฒนาการ กรุงเทพฯ เลขที่ 915-7-02362-4

สอบถามได้ที่ Tel. 081-811-3916, 081-855-3916

Line: rong.jirayutat

FB: https://www.facebook.com/rong.jirayutat
Email address : ERtrain2success@gmail.com

ดูตามรายละเอียดหลักสูตรจาก link นี้

https://www.facebook.com/events/711534075574574/

%d bloggers like this: