SOLUTIONS FOR PEOPLE DEVELOPMENT – Training, Coaching, and Consulting

Posts tagged ‘GROW Model’

“การสนทนาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์” การโค้ชด้วย GROW Model

“การสนทนาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์” สามารถทำได้ด้วย GROW Model

โมเดลการโค้ชแบบนี้สามารถใช้ได้ทั้งในที่ทำงาน เพื่อการระดมสมอง การแก้ปัญหา การหาความคิดใหม่ๆ
หรือในครอบครัว เพื่อให้การสนทนาในครอบครัวราบรื่น ได้คำตอบแบบที่ลงตัวร่วมกัน
และใช้ได้กับการสนทนาเพื่อหาทางที่เหมาะสมที่สุดกับตัวเอง

Advertisements
%d bloggers like this: