SOLUTIONS FOR PEOPLE DEVELOPMENT – Training, Coaching, and Consulting

Posts tagged ‘พัฒนาผู้นำ’

ผู้นำเก่งสร้างความเป็นหุ้นส่วน

slide3การสร้างความเป็นหุ้นส่วน หรือที่ Marshall Goldsmith เรียกว่า Building Partnership คือการมองผู้คนในมุมใหม่

ในยุคของการลดขนาดองค์กร การใช้ Outsources มากขึ้น ทำให้การสร้างพันธมิตรภายนอกมีความสำคัญ ปัจจัยที่บุคลากรที่คล้ายกับเป็นหุ้นส่วนเหล่านี้ยึดถือร่วมกันคือความเป็นแบรนด์เดียวกัน

ภายในองค์กรก็ให้ความสำคัญกับบุคลากรว่าเป็นผู้ร่วมงานกัน ส่งเสริมการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างมากกว่าการตำหนิ การประสานงานข้ามแผนกเป็นเรื่องปกติ เน้นความเป็นทีมมากกว่าคนใดคนหนึ่ง

ผู้นำที่ทันสมัยจึงต้องสามารถประสานบุคลากรที่หลากหลายที่มาให้เป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้

 


เขียนโดย ดร.ดไนยา ตั้งอุทัยสุข

Certified Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching (MGSCC), USA
Certified The Global Leader of the Future (GLOF) 360 assessment, USA

Advertisements

ผู้นำต้องเก่งอะไร (2)

คุณสมบัติสำหรับผู้นำที่ทันสมัย เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
บางเรื่องมีความสำคัญน้อยลง บางด้านมีความสำคัญมากขึ้น และมีคุณสมบัติบางข้อที่เกิดขึ้นใหม่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
และเชื่อว่าจะมีความสำคัญต่อไปถึงอนาคตด้วย

slide2

สถาบัน Marshall Goldsmith ได้ทำการสำรวจผู้บริหารระดับสูง

นักคิดระดับโลก องค์กรต่างๆ ทุกทวีปทั่วโลก พบว่า Competencies สำคัญที่มาแรงในขณะนี้ และจะส่งผลต่อไปในอนาคตด้วย คือการสร้างความเป็นหุ้นส่วน (Building Partnership) การมีส่วนร่วมในความเป็นผู้นำ (Sharing Leadership) การคิดอย่างเป็นสากล (Thinking Globally) และการเห็นคุณค่าในความหลากหลายของคน (Appreciating Diversity) ซึ่งคุณสมบัติ 4 ข้อข้างต้น เป็นคุณสมบัติในเชิงการเก่งคน และมีอีก 1 ข้อ ที่เป็นการเก่งงาน ได้แก่ความใส่ใจในการพัฒนาเทคโนโลยี (Developing Technology Savvy)

จะเห็นว่าผู้นำที่ทันต่อเหตุกาณ์จำเป็นต้องเก่งคนมากกว่าในอดีตแล้ว

บทความต่อไปจะเล่ารายละเอียดในคุณสมบัติแต่ละข้อให้ฟังกันค่ะ แล้วพบกันนะคะ

เขียนโดย ดร.ดไนยา ตั้งอุทัยสุข
Certified Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching (MGSCC), USA
Certified The Global Leader of the Future (GLOF) 360 assessment, USA

ผู้นำต้องเก่งอะไร (ตอน 1)

ระหว่างเก่งคน กับ เก่งงาน คุณว่าอะไรสำคัญที่สุด

แน่นอนที่คนที่ได้เป็นผู้นำ (Leader) ต้องมีความเก่งในบางเรื่องชนิดหาตัวจับยากสิคะถึงสามารถก้าวมาถึงระดับผู้นำได้

แล้วถ้าถามว่า “คุณอยากเป็นผู้นำแบบใคร” หรือ “คุณมีผู้นำคนไหนเป็นไอดอล” “คุณประทับใจใครมากที่สุดจนอยากเอาเยี่ยงอย่างเขา” คุณจะตอบว่าอะไร

 

slide1

 

ได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะ

“เขามีคุณสมบัติอะไรที่ทำให้คุณประทับใจมากจนยกย่องเขาให้เป็นผู้นำในดวงใจคะ”

ถ้าให้เดา คำตอบที่ได้น่าจะมีคำว่า เขาเป็นคนจิตใจดี เขาเป็นคนที่เข้าใจว่าคนแตกต่างกัน เขาเป็นคนที่ทำให้ทุกคนอยากมีส่วนร่วมในการทำงานอย่างเต็มใจ เขาให้กำลังใจคน เขาให้โอกาส เขาไม่ทำร้ายจิตใจ เขาสร้างแรงบันดาลใจ เขาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพวกเรา เขามุ่งมั่นแต่ไม่โหดร้าย ฯลฯ

สังเกตไหมคะว่า คุณสมบัติที่เราพูดถึงผู้นำมักไม่เกี่ยวกับความเก่งในงาน!

เราพูดถึงอุปนิสัย คุณลักษณะ เป็นส่วนมาก ซึ่งเราขอเรียกว่า “ความเก่งคน” ของผู้นำ

 

เครื่องมือประเมิน ADEPT-15 ของ AON Hewitt ให้ความเห็นว่าพฤติกรรมของผู้นำที่สร้างความผูกพันในองค์กรมีลักษณะเชื่อมสัมพันธ์คนในองค์กรเข้าด้วยกัน มีความเข้าอกเข้าใจ และปรารถนาที่จะส่งเสริมให้คนเติบโตก้าวหน้า ผู้นำเป็นคนที่มีความมั่นคง มองโลกในแง่ดี สามารถรับมือกับความยุ่งยากได้ มีเหตุมีผล ให้พลังบวกกับทีมงาน อยู่ใกล้ๆแล้วรู้สึกมีพลัง

จะเห็นว่าเป็นคุณสมบัติที่ไม่เกี่ยวกับผลงาน แต่เกี่ยวกับวิธีการทำงาน ทัศนคติ การสร้างความสันพันธ์กับทีมงาน แบบนี้ก็เข้าข่าย “เก่งคน” เช่นกัน

คราวหน้าจะมาพูดถึง Marshall Goldsmith ผู้ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น World’s No 1 Leadership Thinker บ้างว่าเขาให้น้ำหนักกับ “ความเก่งคน” หรือ “เก่งงาน” อย่างไร

เขียนโดย ดร.ดไนยา ตั้งอุทัยสุข
Certified Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching (MGSCC), USA
Certified The Global Leader of the Future (GLOF) 360 assessment, USA

%d bloggers like this: