SOLUTIONS FOR PEOPLE DEVELOPMENT – Training, Coaching, and Consulting

Posts tagged ‘ตั้งเป้่าหมาย’

ปรับเปลี่ยนชีวิตรับปีใหม่ 2016

เรื่องปรับเปลี่ยนชีวิตรับปีใหม่ 2016
ดร.หนิง (ดไนยา ตั้งอุทัยสุข) ให้สัมภาษณ์ในรายการ “หยิบมาเล่าเอามาฝาก”
วิทยุศึกษา FM92.0  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558

– ฝ่าฟันความหนืดของตัวเองในการทำตามแผนที่กำหนดไว้ 
– ความงดงามของการลงมือทำตอบแทนเราเร็วกว่าที่เราคาดหวัง
– ใช้ SWOT กับธุรกิจแล้ว หัดเอามาใช้กับชีวิตตัวเองด้วย
– เมื่อทำ SWOT ให้ชีวิตตัวเองได้แล้ว
เราจะสร้าง Action Plan แผนลงมือทำได้ในที่สุด 

Advertisements
%d bloggers like this: