SOLUTIONS FOR PEOPLE DEVELOPMENT – Training, Coaching, and Consulting

Posts tagged ‘การโค้ช’

หนังสือคู่มือการโค้ช วางแผงกลางเดือนกันยายน 58 นี้ค่ะ

ขอเชิญชาว HR, OD ที่มีความสนใจวิชาการโค้ช
เข้ามา join ในกลุ่มhttps://www.facebook.com/groups/CoachingBook/

ดร.หนิง และ อ.รงค์ สร้างกลุ่ม FB Group ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เผยแพร่ความรู้,
การนำทักษะหลัก คือ ทักษะการโค้ช
และการนำทักษะย่อย เช่น ทักษะการฟัง ทักษะการถาม ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการ Feedback ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในองค์กรค่ะ

กด Join เข้ามานะคะ หรือแนะนำตัวใน inbox มาที่ https://www.facebook.com/ExcellenceResources 
พร้อมถ่ายรูปนามบัตรที่มีชื่อ,ตำแหน่งและองค์กร ที่สังกัดอยู่เข้ามาค่ะ

มีกิจกรรมดีๆรออยู่นะคะ
https://www.facebook.com/groups/CoachingBook/

หนังสือคู่มือการโค้ชหนังสือคู่มือโค้ช

Advertisements

“การสนทนาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์” การโค้ชด้วย GROW Model

“การสนทนาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์” สามารถทำได้ด้วย GROW Model

โมเดลการโค้ชแบบนี้สามารถใช้ได้ทั้งในที่ทำงาน เพื่อการระดมสมอง การแก้ปัญหา การหาความคิดใหม่ๆ
หรือในครอบครัว เพื่อให้การสนทนาในครอบครัวราบรื่น ได้คำตอบแบบที่ลงตัวร่วมกัน
และใช้ได้กับการสนทนาเพื่อหาทางที่เหมาะสมที่สุดกับตัวเอง

%d bloggers like this: