SOLUTIONS FOR PEOPLE DEVELOPMENT – Training, Coaching, and Consulting

Posts tagged ‘การสอนงาน’

เจ้านายละเอียด ลูกน้องละเอียดกว่า

เจ้านายละเอียด ลูกน้องละเอียดกว่า

พี่นุช เพื่อนรุ่นพี่ที่เคยร่วมงานกัน ขณะนี้เป็นผู้ช่วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทใหญ่แห่งหนึ่ง เมื่อรู้ว่าเราทำงานด้านโค้ช จึงถามขึ้นว่าทำอย่างไรจึงจะแก้ปัญหาการทำงานช้า เลยกำหนดเวลาแทบจะทุกครั้ง และกังวลทุกครั้งที่จะส่งงานให้เจ้านายดู (more…)

Advertisements
%d bloggers like this: