SOLUTIONS FOR PEOPLE DEVELOPMENT – Training, Coaching, and Consulting

Archive for the ‘Strategic Performance Management’ Category

หนังสือเล่มใหม่ล่าสุด

สื่อสารให้ได้ใจ วางแผงแน่นอนสัปดาห์หน้าค่ะ 
ต้นเดือนกันยายน พบกันนะคะที่ร้านหน้งสือชั้นนำทั่วประเทศไทย 

Book_3

“เส้นทางบรรลุเป้าหมาย…อาจไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ
เราจึงต้องติดอาวุธทางปัญญา…”

“ไขความลับสมองด้วย 4 รูปแบบความถนัดในการรับรู้
และ 12 ชุด Meta Program
พร้อมตัวอย่างการนำไปใช้…”

เคล็ดลับที่จะทำให้คุณ #บริหารคนได้ทุกรูปแบบ
#จัดการงานได้ทุกระดับ

Advertisements

Leadership Development Program

2017-web-post_1

การพัฒนาผู้นำในองค์กร (Leadership Development) เน้นการให้ความรู้ ให้ทักษะ และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
จากประสบการณ์ในฐานะผู้บริหารองค์กร ในฐานะผู้ประกอบการ ในฐานะโค้ชและวิทยากรของเรา
พบว่าการพัฒนาผู้นำให้ได้ผลลัพธ์ดีไม่ได้เกิดจากการเข้าเรียนในคลาสเทรนนิ่งเท่านั้น หรือเกิดจากการโค้ชเพียงอย่างเดียว
ผู้นำจะพัฒนาอย่างได้ผลจะต้องได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรรอบตัวที่เขาทำงานด้วย
การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนจะทำให้การพัฒนาผู้นำนั้นได้ผลลัพธ์อย่างเต็มที่ตามเป้าประสงค์
นอกจากนั้นยังทำให้การสร้างผลงานนั้นเป็นไปในแบบที่ได้ทั้งใจได้ทั้งงาน
กลายเป็นผลพลอยได้ต่อองค์กรชนิดที่เรียกว่าเมื่อพัฒนาคนแล้วก็เท่ากับได้พัฒนาองค์กรไปพร้อมๆกันด้วย

 

 

%d bloggers like this: