SOLUTIONS FOR PEOPLE DEVELOPMENT – Training, Coaching, and Consulting

Archive for the ‘Business & Executive Coach’ Category

การนำองค์กรสำหรับผู้นำที่ทันสมัย

slide4ในยุคที่การทำงานต้องการความรวดเร็วในการสื่อสาร ตัดสินใจฉับไว และต้องรู้จริง

เบอร์หนึ่งในองค์กรอาจไม่ได้หมายถึงคนๆเดียวอีกต่อไป ผู้นำจะทำงานกันเป็นทีม ซึ่งอาจจะอยู่ในนามคณะกรรมการ Executive Committee

และเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ต่างๆให้ทันต่อเหตุการณ์ ผู้นำจึงต้องสร้างบรรยากาศให้ผู้นำคนอื่นๆในองค์กรกล้าแสดงความเห็น กล้านำ และกล้ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แทนการสั่งการหรือควบคุมจากเขาคนเดียว

อย่าลืมว่าคนที่เราทำงานด้วยเป็น Knowledge worker ซึ่ง Marshall Goldsmith ให้ความหมายว่าพวกเขามีความรู้ในสิ่งที่เขาทำมากกว่าเจ้านายของเขา

ดังนั้น วิธีการของผู้นำแบบเดิมๆจึงไม่ได้ผล

วิธีการที่ทันสมัยกว่าในการนำองค์กรคือ การถามเพื่อให้ได้ความเห็น ให้พวกเขาได้แสดงความสามารถและรู้สึกมีส่วนร่วมในการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย

ในขณะเดียวกันวิธีการสร้างความมีส่วนร่วมในการนำองค์กรยังตอบสนองคน generation ใหม่ๆที่มองเห็นตัวเองว่ามีความอิสระ ไม่ผูกพันกับองค์กรใดองค์กรหนึ่งอย่างถาวร พวกเขาชอบที่จะทำงานกับผู้นำที่ให้โอกาส สร้างความท้าทายในการพัฒนาความสามารถ

การสร้างความมีส่วนร่วมในการนำองค์กร จึงตอบทั้งโจทย์ขององค์กรที่ต้องการความแม่นยำและรวดเร็วในการตัดสินใจ
ตอบโจทย์ผู้นำในการสร้างประสานความเก่งของบุคลากรในองค์กร และตอบโจทย์ของคนทำงานที่ต้องการโอกาสในการแสดงฝีมือ

 

เขียนโดย ดร.ดไนยา ตั้งอุทัยสุข
Certified Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching (MGSCC), USA
Certified The Global Leader of the Future (GLOF) 360 assessment, USA

Advertisements

ผู้นำเก่งสร้างความเป็นหุ้นส่วน

slide3การสร้างความเป็นหุ้นส่วน หรือที่ Marshall Goldsmith เรียกว่า Building Partnership คือการมองผู้คนในมุมใหม่

ในยุคของการลดขนาดองค์กร การใช้ Outsources มากขึ้น ทำให้การสร้างพันธมิตรภายนอกมีความสำคัญ ปัจจัยที่บุคลากรที่คล้ายกับเป็นหุ้นส่วนเหล่านี้ยึดถือร่วมกันคือความเป็นแบรนด์เดียวกัน

ภายในองค์กรก็ให้ความสำคัญกับบุคลากรว่าเป็นผู้ร่วมงานกัน ส่งเสริมการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างมากกว่าการตำหนิ การประสานงานข้ามแผนกเป็นเรื่องปกติ เน้นความเป็นทีมมากกว่าคนใดคนหนึ่ง

ผู้นำที่ทันสมัยจึงต้องสามารถประสานบุคลากรที่หลากหลายที่มาให้เป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้

 


เขียนโดย ดร.ดไนยา ตั้งอุทัยสุข

Certified Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching (MGSCC), USA
Certified The Global Leader of the Future (GLOF) 360 assessment, USA

ผู้นำต้องเก่งอะไร (2)

คุณสมบัติสำหรับผู้นำที่ทันสมัย เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
บางเรื่องมีความสำคัญน้อยลง บางด้านมีความสำคัญมากขึ้น และมีคุณสมบัติบางข้อที่เกิดขึ้นใหม่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
และเชื่อว่าจะมีความสำคัญต่อไปถึงอนาคตด้วย

slide2

สถาบัน Marshall Goldsmith ได้ทำการสำรวจผู้บริหารระดับสูง

นักคิดระดับโลก องค์กรต่างๆ ทุกทวีปทั่วโลก พบว่า Competencies สำคัญที่มาแรงในขณะนี้ และจะส่งผลต่อไปในอนาคตด้วย คือการสร้างความเป็นหุ้นส่วน (Building Partnership) การมีส่วนร่วมในความเป็นผู้นำ (Sharing Leadership) การคิดอย่างเป็นสากล (Thinking Globally) และการเห็นคุณค่าในความหลากหลายของคน (Appreciating Diversity) ซึ่งคุณสมบัติ 4 ข้อข้างต้น เป็นคุณสมบัติในเชิงการเก่งคน และมีอีก 1 ข้อ ที่เป็นการเก่งงาน ได้แก่ความใส่ใจในการพัฒนาเทคโนโลยี (Developing Technology Savvy)

จะเห็นว่าผู้นำที่ทันต่อเหตุกาณ์จำเป็นต้องเก่งคนมากกว่าในอดีตแล้ว

บทความต่อไปจะเล่ารายละเอียดในคุณสมบัติแต่ละข้อให้ฟังกันค่ะ แล้วพบกันนะคะ

เขียนโดย ดร.ดไนยา ตั้งอุทัยสุข
Certified Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching (MGSCC), USA
Certified The Global Leader of the Future (GLOF) 360 assessment, USA

ผู้นำต้องเก่งอะไร (ตอน 1)

ระหว่างเก่งคน กับ เก่งงาน คุณว่าอะไรสำคัญที่สุด

แน่นอนที่คนที่ได้เป็นผู้นำ (Leader) ต้องมีความเก่งในบางเรื่องชนิดหาตัวจับยากสิคะถึงสามารถก้าวมาถึงระดับผู้นำได้

แล้วถ้าถามว่า “คุณอยากเป็นผู้นำแบบใคร” หรือ “คุณมีผู้นำคนไหนเป็นไอดอล” “คุณประทับใจใครมากที่สุดจนอยากเอาเยี่ยงอย่างเขา” คุณจะตอบว่าอะไร

 

slide1

 

ได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะ

“เขามีคุณสมบัติอะไรที่ทำให้คุณประทับใจมากจนยกย่องเขาให้เป็นผู้นำในดวงใจคะ”

ถ้าให้เดา คำตอบที่ได้น่าจะมีคำว่า เขาเป็นคนจิตใจดี เขาเป็นคนที่เข้าใจว่าคนแตกต่างกัน เขาเป็นคนที่ทำให้ทุกคนอยากมีส่วนร่วมในการทำงานอย่างเต็มใจ เขาให้กำลังใจคน เขาให้โอกาส เขาไม่ทำร้ายจิตใจ เขาสร้างแรงบันดาลใจ เขาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพวกเรา เขามุ่งมั่นแต่ไม่โหดร้าย ฯลฯ

สังเกตไหมคะว่า คุณสมบัติที่เราพูดถึงผู้นำมักไม่เกี่ยวกับความเก่งในงาน!

เราพูดถึงอุปนิสัย คุณลักษณะ เป็นส่วนมาก ซึ่งเราขอเรียกว่า “ความเก่งคน” ของผู้นำ

 

เครื่องมือประเมิน ADEPT-15 ของ AON Hewitt ให้ความเห็นว่าพฤติกรรมของผู้นำที่สร้างความผูกพันในองค์กรมีลักษณะเชื่อมสัมพันธ์คนในองค์กรเข้าด้วยกัน มีความเข้าอกเข้าใจ และปรารถนาที่จะส่งเสริมให้คนเติบโตก้าวหน้า ผู้นำเป็นคนที่มีความมั่นคง มองโลกในแง่ดี สามารถรับมือกับความยุ่งยากได้ มีเหตุมีผล ให้พลังบวกกับทีมงาน อยู่ใกล้ๆแล้วรู้สึกมีพลัง

จะเห็นว่าเป็นคุณสมบัติที่ไม่เกี่ยวกับผลงาน แต่เกี่ยวกับวิธีการทำงาน ทัศนคติ การสร้างความสันพันธ์กับทีมงาน แบบนี้ก็เข้าข่าย “เก่งคน” เช่นกัน

คราวหน้าจะมาพูดถึง Marshall Goldsmith ผู้ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น World’s No 1 Leadership Thinker บ้างว่าเขาให้น้ำหนักกับ “ความเก่งคน” หรือ “เก่งงาน” อย่างไร

เขียนโดย ดร.ดไนยา ตั้งอุทัยสุข
Certified Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching (MGSCC), USA
Certified The Global Leader of the Future (GLOF) 360 assessment, USA

ได้รับการรับรองโดย Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching

ได้รับประกาศนียบัตรอย่างเป็นทางการแล้วค่ะ
เป็นโค้ชที่ได้รับการรับรองให้ใช้กระบวนการโค้ชแบบเดียวกับ Marshall Goldsmith ผู้นำนักคิดอันดับ 1 ของโลก

กระบวนการโค้ชเน้นการเปลี่ยนแปลง วัดผลได้ เหมาะกับผู้นำระดับสูงขององค์กร

 

picture1MGSCC & GLOF MGSCC & GLOF

 

Officially Certified Coach of Dr. Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching &
Assessor for Global Leader of the Future
http://www.linkedin.com/hp/update/6214297558970404864

ได้ยิน กับ ฟัง ต่างกันไหม?

slide52

สมมุตินะสมมุติ

ณ ธนาคารแห่งหนึ่ง

ลูกค้า: ซื้อ LTF, RMF ช่องไหนคะ

เจ้าหน้าที่: เชิญโต๊ะกองทุนค่ะ

ลค: พี่มีบัญชีอยู่แล้ว อยากปรึกษาว่าตอนนี้กองไหนดีคะ

จนท: ตอนนี้กองใหม่หลายแบบเลยค่ะ

พี่ซื้อสักเท่าไหร่ดีคะ

จนท: คุณลูกค้าคะ น่าจะแบ่งมาแบบสะสมทรัพย์บ้างนะคะ

ตอนนี้มีแบบสะสมทรัพย์ 5/10

ลค: พี่ไม่สนใจประกันค่ะ

จนท: ตอนนี้ได้ผลตอบแทนดีที่สุดนะคะ ไม่มีอะไรดีเท่านี้แล้ว

อย่าไปคิดเรื่องลดหย่อนภาษีค่ะ รูดบัตรได้นะคะ
คิดแล้วคุ้มมากๆค่ะ ซื้อเท่าไหร่ดีคะ จะเต็มวันนี้แล้วนะคะ

บลา บลา บลา

คือลูกค้ามาขอคำปรึกษา RMF, LTF แต่ได้การเสนอขายผลิตภัณฑ์อื่น
และลูกค้าไม่ได้รับคำปรึกษา จึงกลับไปแบบไม่ได้ซื้ออะไร

 

ณ ห้องประชุมแห่งหนึ่ง

บรรยากาศเดิมๆ

เจ้านาย: คุณกขค มีความเห็นอะไรบ้าง

ลูกน้อง: ผมเห็นว่า…

เจ้านาย: (ตัดบท) คนอื่นว่าไง

ลูกน้อง: ดิฉันเห็นว่า…

เจ้านาย: (ตัดบท) คนอื่นหละ
…..
เจ้านาย: เอาหละ ผมเห็นว่า….
ผมมอบให้คุณกขค รับหน้าที่นี้ไปนะ
คุณงจฉ ไปช่วยเรื่องนี้ด้วยนะ

คือถามแต่ไม่ได้ฟังคำตอบ เพราะมีสิ่งที่จะบอกอยู่แล้ว
ต่อไปใครจะเสนอความเห็นหล่ะคะ เพราะเสนอไปก็ไม่ได้ฟังอยู่แล้ว

 

ณ ห้องตรวจสุขภาพ ขณะที่แพทย์กำลังอ่านผลตรวจร่างกาย

แพทย์: ไม่ค่อยดูแลสุขภาพนะ คุณหน่ะ

คนไข้: (หืม รู้ได้ไง)

แพทย์: กินแป้งเยอะนี่ ค่าน้ำตาลสูงไหมเนี่ย ไม่ระวังจะเป็นเบาหวานนะ

คนไข้: (ห้ะ)

แพทย์: ไขมันเยอะนะ ระวังจะเป็นไขมันพอกตับ

คนไข้: คืออะไรครับ

แพทย์: ก็ไขมันพอกตับ ต่อไปก็ตับแข็ง แล้วก็เป็นมะเร็งตับ

คนไข้: มีแต่น่ากลัวๆทั้งนั้นเลยนะครับ

แพทย์: บลา บลา บลา

คือมาตรวจร่างกายเหมือนกำลังถูกพิพากษา คนไข้เดินจากมาด้วยความเครียด
และไม่ได้ซื้อยาหรือแพ็คเกจรักษาอะไรเพิ่ม

 

อ่านแล้วได้ข้อคิดอะไรบ้างคะ ต่อไปเราจะฟังอย่างไรดี

ระหว่างฟังเราต้องทำอะไรบ้าง คิดตามไหม หรือรอจะพูดเรื่องของเราต่อ

เราต้องซักถามอะไรกับคู่สนทนาบ้างไหม เราต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอีกบ้าง

ชวนผู้อ่านประเมินดูค่ะว่า กรณีที่เราแค่ได้ยินแต่ไม่ได้ฟัง

ผลลัพธ์ที่ได้คืออะไร

#ExecutiveCoach #CoachingBook
#หลักสูตรโค้ช #ExcellenceResources

Leadership Development Program

2017-web-post_1

การพัฒนาผู้นำในองค์กร (Leadership Development) เน้นการให้ความรู้ ให้ทักษะ และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
จากประสบการณ์ในฐานะผู้บริหารองค์กร ในฐานะผู้ประกอบการ ในฐานะโค้ชและวิทยากรของเรา
พบว่าการพัฒนาผู้นำให้ได้ผลลัพธ์ดีไม่ได้เกิดจากการเข้าเรียนในคลาสเทรนนิ่งเท่านั้น หรือเกิดจากการโค้ชเพียงอย่างเดียว
ผู้นำจะพัฒนาอย่างได้ผลจะต้องได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรรอบตัวที่เขาทำงานด้วย
การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนจะทำให้การพัฒนาผู้นำนั้นได้ผลลัพธ์อย่างเต็มที่ตามเป้าประสงค์
นอกจากนั้นยังทำให้การสร้างผลงานนั้นเป็นไปในแบบที่ได้ทั้งใจได้ทั้งงาน
กลายเป็นผลพลอยได้ต่อองค์กรชนิดที่เรียกว่าเมื่อพัฒนาคนแล้วก็เท่ากับได้พัฒนาองค์กรไปพร้อมๆกันด้วย

 

 

%d bloggers like this: