SOLUTIONS FOR PEOPLE DEVELOPMENT – Training, Coaching, and Consulting

Archive for the ‘Business & Executive Coach’ Category

ผู้บริหาร ทำไมต้องมีโค้ช?

ทำไมผู้บริหารต้องมีโค้ช

คอร์สผู้นำ & Coaching Service

โค้ช โหด หรือ ใจดี

ผู้นำรู้จักใช้เทคโนโลยีเป็น จริงหรือ?

เห็นคุณค่าในความหลากหลาย

การคิดอย่างเป็นสากล

การนำองค์กรสำหรับผู้นำที่ทันสมัย

ผู้นำเก่งสร้างความเป็นหุ้นส่วน

ผู้นำต้องเก่งอะไร (2)

ผู้นำต้องเก่งอะไร (ตอน 1)

ได้รับการรับรองโดย Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching

ได้ยิน กับ ฟัง ต่างกันไหม?

Leadership Development Program

Leader as COACH รุ่นสิงหาคม 59

Leader as COACH หลักสูตรการโค้ช

ตารางคอร์ส NLP ปี 2559

หนังสือคู่มือการโค้ช วางแผงกลางเดือนกันยายน 58 นี้ค่ะ

รหัสลับสู่ความสำเร็จ NLP ในรายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ ขยันยิ่ง

“การสนทนาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์” การโค้ชด้วย GROW Model

Tag Cloud