SOLUTIONS FOR PEOPLE DEVELOPMENT – Training, Coaching, and Consulting

NLP Tips 27

Slide27

NLP Reframing คือเทคนิคในการเปลี่ยนกรอบคิดใหม่ กล่าวคือแม้ว่าเราจะไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอดีตได้ แต่ว่า เราสามารถแก้ไขข้อมูลที่เก็บอยู่ในสมองได้

ดังนั้นหากเราเปลี่ยนกรอบคิดใหม่ต่อเหตุการณ์ในอดีตที่สร้างพฤติกรรมหรือความรู้สึกในทางลบกับเรา เราย่อมให้ความหมายใหม่ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จนเราสามารถแก้ไขพฤติกรรมหรือความรู้สึกนั้นๆให้มาสนับสนุนต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบันของเราได้

ตัวอย่างเช่น สมภพเป็นพนักงานที่ขยันขันแข็งและมองโลกในแง่ดี แต่เขาพ่ายแพ้ต่อเกมส์การเมืองในบริษัท จนสูญเสียตำแหน่งงานไป

ทุกวันนี้สมภพเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ แต่เขาก็ยังรู้สึกเจ็บปวดทุกครั้งที่คิดถึงเหตุการณ์ในอดีต

โค้ชใช้เทคนิค reframing ให้เขามองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งจำเป็น ที่ได้สร้างบทเรียนที่ดีแก่ขึ้นจนทำให้เขาก้าวหน้าดังเช่นในปัจจุบัน

Advertisements

ความเห็นของฉัน

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: