SOLUTIONS FOR PEOPLE DEVELOPMENT – Training, Coaching, and Consulting

NLP Tips 1

Slide1

Program คือสิ่งที่เราคิดพูดหรือทำบ่อยๆ
ทั้งที่เกิดจากคนอื่นหรือจากตัวเราเอง จนเกิดเป็นโปรแกรมหรือพิมพ์เขียวในการดำเนินชีวิต เช่น
– สมชัยเชื่อว่าเขาเป็นคนไม่เอาถ่านตามที่พ่อแม่ของเขาด่าเขาทุกวันตั้งแต่เด็ก
– มาโนชเป็นผู้นำที่มีความเชื่อมั่น ตามที่เขาได้รับการชื่นชมยกย่องตลอดมาตั้งแต่เป็นหัวหน้าชั้นเรียนสมัยเด็กเรื่อยมา

Advertisements

ความเห็นของฉัน

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: