SOLUTIONS FOR PEOPLE DEVELOPMENT – Training, Coaching, and Consulting

เพิ่มพลังให้เป้าหมายด้วย NLP

ใกล้ถึงปีใหม่แล้ว สิ่งหนึ่งที่คนทั่วโลกทำก็คือ ตั้งเป้าหมายสิ่งที่อยากทำ อยากเป็น อยากมี ในปีหน้า แล้วอะไรหล่ะที่จะทำให้เราแน่ใจได้ว่าเราจะสามารถทำเป้าหมายนั้นให้เป็นจริงได้ภายในปีหน้า?

คนส่วนมากจะบอกว่าปีหน้าฉันอยากจะมีเงินเก็บ ปีหน้าฉันจะมีน้ำหนักที่สมส่วนกว่านี้ ปีหน้าฉันจะได้เลื่อนตำแหน่งใหม่ ปีหน้าฉันจะสร้างธุรกิจของฉันเอง หรือปีหน้าฉันจะแต่งงาน!!!

ไม่ว่าเป้าหมายคืออะไร การตั้งเป้าหมายควรมีองค์ประกอบดังนี้

1) ใช้คำพูดบวก เพราะเป้าหมายนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องการมากกว่าสิ่งที่เราไม่ต้องการ

2) เป็นสิ่งที่เรากำหนดเองได้ ควบคุมเองได้ เราเป็นผู้มีความต้องการเป้าหมายนั้นเอง เราจึงต้องเป็นผู้ลงมือทำเอง หากเราต้องพึ่งพาผู้อื่นให้ทำให้เรา เราก็คงไม่สามารถกำหนดความสำเร็จได้เต็มที่

3) เฉพาะเจาะจง ให้เนื้อหาสาระของเป้าหมายนี้ประกอบด้วย ใคร อะไร เมื่อไร ที่ไหน และอย่างไร ให้ทบทวนให้รอบคอบหลายๆครั้ง เพื่อให้เราสามารถมุ่งตรงสู่เป้าหมายนั้นได้

4) หลักฐานหรือตัวบ่งชี้ ในการกำหนดเป้าหมายทั่วไปอาจหมายถึง เงินเก็บกี่บาท น้ำหนักร่างกายกี่กิโลกรัม ตำแหน่งงานอะไรที่ต้องการ วันที่เท่าไรที่ต้องการเปิดธุรกิจ หรือเดือนไหนที่ฉันจะแต่งงาน เป็นต้น แต่ในเชิง NLP เรายังสามารถกำหนดเพิ่มเติมไปได้อีกว่า ฉันต้องเห็นอะไร ได้ยินอะไร หรือรู้สึกอย่างไร เมื่อคุณสามารถบรรลุเป้าหมายนั้นได้ เป็นหลักฐานทางประสาทสัมผัส เพื่อให้ทุกส่วนของตัวเราได้มีส่วนร่วมในเป้าหมายนั้น ทั้งทางความคิด ความรู้สึก และการกระทำ   

5) มีทรัพยากรเพียงพอ ในการทำให้เป้าหมายที่ต้องการนี้เป็นจริง เราต้องมีทรัพยากรและศักยภาพอะไรบ้าง เรามีเพียงพอหรือไม่ ถ้าไม่ เราจะหามาเพิ่มได้อย่างไร คำว่าทรัพยากรในที่นี้อาจหมายถึงความรู้ ทักษะ ความสามารถต่างๆ เงินทุน หรือแม้แต่วิธีการบรรลุเป้าหมาย

6) สมคุณค่า นี่เป็นข้อที่โดดเด่นมากๆ เป็นข้อที่ทำให้เป้าหมายของเราทรงพลัง ดึงดูดเราเดินหน้าเข้าหาเป้าหมายนั้นอย่างไม่ท้อถอย ต้องทำให้สำเร็จให้ได้ ในการหาสมคุณค่าของเป้าหมายนั้น เราอาจเริ่มจากการตั้งคำถามให้ตัวเองว่าถ้าเราบรรลุเป้าหมายนี้แล้ว มันมีความหมายอย่างไรกับเรา อะไรจะเกิดขึ้นบ้าง มันส่งผลต่อใครบ้าง และหากเป้าหมายนี้ไม่เป็นจริง จะมีอะไรที่เสียหายบ้าง จะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้าง เป็นต้น

ทั้ง 6 ข้อนี้ สามารถใช้ได้กับการตั้งเป้าหมายส่วนตัว และเป้าหมายองค์กร ขอเพียงเราได้ทบทวนทั้ง 6 ข้อนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน และยึดถือสิ่งที่เรากำหนดขึ้นมาเองอย่างเต็มที่ รับรองได้ว่าเป้าหมายในปีหน้านี้ เป็นจริงแน่นอนค่ะ

Advertisements

ความเห็นของฉัน

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: