SOLUTIONS FOR PEOPLE DEVELOPMENT – Training, Coaching, and Consulting

ทำอย่างไรเมื่อเราคิดต่างกัน?

ดิฉันตั้งใจเขียนบทความนี้เพื่อเป็นของขวัญให้คุณพ่อ คุณแม่ และครอบครัวของเราทุกคนค่ะ

คุณตาดูแลคุณยายซึ่งเป็นผู้ป่วยมานานหลายปีด้วยความรักและความเอาใจใส่ ก็มีเรื่องไม่เข้าใจกันจนได้ คุณยายเริ่มเบื่อหน่ายกับการควบคุมประเภทอาหารและเริ่มอยากกินอาหารตามใจปากที่ไม่ค่อยเหมาะกับอาการป่วย คุณตาเป็นห่วงจึงห้าม คุณยายก็งอนที่คุณตาไม่ตามใจ

เมื่อกินยาฝรั่งมาหลายปีจนร่างกายเริ่มดื้อยา เมื่อเปลี่ยนยาใหม่ก็เกิดผลข้างเคียงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คุณตาจึงเริ่มศึกษาที่มาที่ไปของอาการป่วยต่างๆและเริ่มแก้ไขที่ต้นตอของอาการป่วย ซึ่งต่างจากการกินยารักษาตามอาการ คนใกล้ตัวหลายคนไม่เข้าใจและแสดงความเห็นต่างๆนานา

การเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยๆทำให้คุณยายได้ยินได้ฟังเรื่องราวหลากหลายจากผู้ป่วยด้วยกันและจากเพื่อนฝูงที่มาเยี่ยมเยือน จนบางครั้งก็วิตกกังวลและบางครั้งก็วางใจมากเกินไป

องค์ประกอบทั้งหลายล้วนทำให้เกิดความอลหม่านอยู่บ้าง สนุกสนานบ้าง แตกต่างกันไปตามวาระ

ในทาง NLP เรามีความคิดพื้นฐานอยู่ข้อหนึ่งว่า “ทุกการกระทำล้วนมีความปรารถนาดีเจืออยู่ด้วยทั้งสิ้น” หลายครั้งที่มีความอลหม่านเกิดขึ้น หรือมีการประทะอารมณ์กัน เมื่อคิดถึงพื้นฐานข้อนี้ได้ เราก็จะตั้งสติได้อย่างรวดเร็ว เพราะเราเชื่อว่าการดูแลเอาใจใส่ การแสดงความเห็นของคนรอบตัว คำแนะนำจากแหล่งความรู้ต่างๆ หรือแม้แต่การเล่าเรื่องผู้ป่วยคนอื่นๆให้ฟัง ก็ล้วนแล้วแต่เกิดจากความปรารถนาดีของคนๆนั้น เพียงแต่ว่าวิธีการแสดงออกของเขาอาจไม่ถูกใจเรา ความเห็นของเขาไม่ตรงกับของเราก็เท่านั้นเอง

เมื่อมีสติ ความทุกข์ก็คลายลงได้อย่างรวดเร็ว ความรู้สึกจากถูกใจหรือไม่ถูกใจก็กลายเป็นกลางๆได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่คิดได้ว่า “ทุกการกระทำล้วนมีความปรารถนาดีเจืออยู่ด้วยทั้งสิ้น”

Advertisements

ความเห็นของฉัน

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: