SOLUTIONS FOR PEOPLE DEVELOPMENT – Training, Coaching, and Consulting

PAUSE หยุดสักนิด (2)

เป็นเรื่องธรรมชาติของคนส่วนใหญ่ที่จะโต้ตอบบทสนทนาอย่างอัตโนมัติโดยไม่ต้องหยุดคิดก่อน บางครั้งเมื่อจบบทสนทนาก็อาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่พูดออกไปนั้นไม่เหมาะสมหรือไม่ควรถามคำถามนั้นเลย

เทคนิค “หยุดสักนิดก่อนตอบ” จะทำให้สมองของเราได้ประมวลผลก่อนที่จะพูดหรือถามต่อไป การ PAUSE หรือการหยุดสั้นๆ เป็นคุณลักษณะ Pro-active แบบหนึ่ง (ตรงข้ามกับ Re-active ซึ่งตอบสนองทันทีทันใด) ทำให้เราเกิดทางเลือกมากขึ้น เพราะการหยุดสั้นๆนั้นสมองของเราซึ่งมีเซลล์และประสาทอยู่มากมายทำงานอย่างและเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดในขณะนั้นออกมา การหยุดยังช่วยกลั่นกรองคำพูดของเราให้รื่นหูมากขึ้น และเป็นคำพูดเพื่อให้คู่สนทนาฟังมากกว่าการพูดเพื่อให้ตัวเราฟังเอง

เราพูดหรือถามจากประสบการณ์ ทัศนคติและความเชื่อของเราก็จริง แต่หากเรามีสติอยู่กับการสนทนานั้น และ PAUSE เพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสมในการสนทนา ก็จะทำให้การสนทนานั้นได้สาระมากขึ้น

หากเป็นการสนทนากับผู้ที่มีอาวุโสกว่า การ PAUSE จะให้ความรู้สึกเคารพและมีมารยาทมากขึ้น เพราะเราคิดก่อนตอบหรือคิดก่อนถาม และไม่พูดสวนขึ้นกลางคัน

หากอยู่ในการนำเสนอหน้าห้องหรือการบรรยายใดๆ การ PAUSE จะให้โอกาสคนฟังได้มีช่วงเวลาในการคิดตามและจดจำสิ่งที่เราพูดก่อนที่เราจะพูดต่อไป ทำให้การบรรยายนั้นๆมีพลังมากขึ้น มีน้ำหนักมากขึ้น และเป็นประโยชน์มากขึ้นด้วย

เราสามารถฝึก PAUSE ให้เป็นนิสัยได้ โดยมีสติอยู่กับปัจจุบัน เตือนตัวเองบ่อยๆให้ PAUSE ในระหว่างการสนทนาในชิวิตประจำวัน ฝึกบ่อยๆจนกลายเป็นนิสัย จะทำให้การสนทนาของเรารื่นหู มีพลัง และได้ประโยชน์มากขึ้น

Advertisements

ความเห็นของฉัน

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: