SOLUTIONS FOR PEOPLE DEVELOPMENT – Training, Coaching, and Consulting

แผนที่ของเราต่างกัน The Map is not the Territory.

 สิ่งที่เราเห็น สิ่งที่เราคิด อาจไม่ใช่สิ่งที่มันเป็น

เรามีระบบความเชื่อ มีประสบการณ์ มีความรู้แบบที่เราเป็น เราจึงเห็นและแสดงความเห็นในแบบของเรา คนแต่ละคนก็มีชุดความเชื่อ ความรู้ และประสบการณ์ในแบบของเขา จึงทำให้เขาเห็นและแสดงออกในแบบของเขา ถึงแม้ว่าประโยคนี้จะเข้าใจได้ง่ายมากก็ตาม เราก็ยังต้องฝึกฝนอีกมากเพื่อที่จะฝังความเชื่อนี้เข้าไปในตัวเรา! และหยิบออกมาใช้ได้ทันท่วงทีเมื่อมีความเห็นที่ต่างกันเกิดขึ้น

มนุษย์แต่ละคนมีแผนที่ของตัวเอง และมีโอกาสน้อยมากที่จะมีแผนที่ๆเหมือนกัน 100% คนจำนวนไม่น้อยก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองมีแผนที่แบบไหน เพราะประสบการณ์และการตีความเรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราหลายแบบ ในแต่ละวันเราเห็น เราได้ยิน และเราเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเราผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 อยู่ตลอดเวลา ตัวเราเองจะกรองเนื้อหาบางอย่างไว้ และตัดบางอย่างทิ้งโดยอัตโนมัติทั้งที่ตั้งใจและโดยไม่ต้องตั้งใจ (ผ่านจิตใต้สำนึก)

หากเราต้องการพัฒนาตัวเองให้เติบโตขึ้นก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเปิดใจให้กว้าง รับรู้ให้เท่าทันเสมอว่าอย่าเพิ่งเผลอตัดสินอะไรในทันที ต้องมีสติว่าคนเรามีแผนที่ต่างกัน

ถ้าเราเรียนรู้ที่จะชื่นชมแผนที่ฉบับต่างๆแล้ว เราก็จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆในชีวิตได้ง่ายขึ้น รับรู้มากขึ้น เราจะไม่ด่วนตัดสินใจ ไม่โกรธ ไม่ตำหนิวิจารณ์ และที่สำคัญชีวิตของเราเองจะน่ารื่นรมย์มากขึ้นด้วย

คราวหน้า ก่อนจะตัดสินใครให้คิดเสมอว่า “แผนที่ของเราต่างกัน”

 

Advertisements

Comments on: "แผนที่ของเรา…ต่างกัน" (1)

  1. แผนที่ต่างกันเพราะคนต่างกัน

ความเห็นของฉัน

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: