SOLUTIONS FOR PEOPLE DEVELOPMENT – Training, Coaching, and Consulting

แรงบันดาลใจจากคุณ

ฉันอยากเป็นครูเพราะครูประจำชั้นป.1 เก่งที่สุดในโลก (สำหรับฉัน ณ เวลานั้น) ฉันเขียนหนังสือสวยและเป็นระเบียบเพราะครูสอนภาษาไทยตอนป.5 ฉันเรียนภาษาอังกฤษอย่างแตกฉานเพราะอาจารย์ที่สอนตอนปี1 ฉันอยากเป็นคนมั่นใจในตัวเองเพราะครูสอนรำไทยฉันสมัยประถม ฉันอยากเป็นผู้หญิงที่เก่งไปหมดทุกอย่างเพราะอาม่าของฉันทำกับข้าวอร่อย ตัดเสื้อผ้าก็สวย และตัดผมให้ฉันมาตั้งแต่ฉันเป็นเด็ก ฉันอยากเป็นนักกีฬาเพราะจุงโกชิกะในทีวีตอนนั้นเป็นฮีโร่สำหรับฉัน …

ตอนนี้ฉันเป็นครู ฉันเขียนหนังสือเป็นระเบียบ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ ฉันเป็นคนมั่นใจ ฉันทำกับข้าวอร่อย และเล่นกีฬาได้ เพราะแรงบันดาลใจจากคนหลายคนรอบตัว ไม่ว่าเขาจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม แต่เขามีผลต่ออนาคตของฉันนับตั้งแต่ฉันเป็นเด็ก

ความประพฤติของฉัน การแสดงออกของฉันไม่ว่าจะเป็นคำพูด ท่าทาง ความเชื่อ การแสดงความเห็น การตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ ความจริงจัง ความจริงใจ ที่ฉันแสดงออกไปโดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตามในแต่ละวัน มีส่วนที่ทำให้คนหลายคนประทับใจและเป็นแรงบันดาลใจให้เขาก้าวเดินไปข้างหน้าแบบฉันหรือประกอบอาชีพคล้ายฉัน คำพูดบางคำของฉันทำให้เขาผ่านเรื่องที่ยากๆในชีวิตไปได้

ฉันเชื่อว่าทุกคนก็มีประสบการณ์เหมือนฉัน ได้รับแรงบันดาลใจ และเป็นต้นเหตุแห่งแรงบันดาลใจต่างๆให้กับผู้คนรอบข้าง สิ่งสำคัญคือต้องมีสติ ทำดีเป็นปกติ เป็นตัวอย่างที่ดี เพราะเราไม่รู้หรอกว่าในแต่ละวินาทีที่เราทำอะไรลงไปมีใครคอยดูเราอยู่ เรากำลังเป็นแรงบันดาลใจบางอย่างให้เขาอยู่ และเรามีผลต่ออนาคตของเขาอย่างไม่รู้ตัว

ระลึกอยู่เสมอว่าใครบางคนกำลังได้รับแรงบันดาลใจจากคุณ

Advertisements

Comments on: "แรงบันดาลใจจากคุณ" (1)

  1. […] คำพูดของเราในแต่ละวันอาจเป็น แรงบันดาลใจ หรืออาจเป็นเชื้อร้ายก็ได้ […]

ความเห็นของฉัน

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: