SOLUTIONS FOR PEOPLE DEVELOPMENT – Training, Coaching, and Consulting

เคล็ดลับการตั้งเป้าหมายชีวิต vs เป้าหมายธุรกิจ (1)

พอถึงปลายปีเมื่อไร ก็มักจะได้ยินใครต่อใครพูดว่า “ปีหน้าจะทำ….”  “เดี๋ยวจะเริ่มต้นตั้งแต่ต้นปีเลย…”  “ปีหน้าฉันจะตั้งเป้าหมาย…”  และพอปลายปีหน้าก็จะได้ยินคำพูดเดิมๆจากคนเดิมๆอีก โดยที่ไม่มีอะไรในชีวิตคืบหน้าขึ้นเลย

หลายคนอาจให้ความสำคัญกับแผนธุรกิจ เป้าหมายที่ต้องการในธุรกิจ มีมุมมองใหญ่ที่เรียกว่า Vision, Mission จนถึง Action Plan ที่คนในองค์กรทุกคนทำตามแผนที่วางไว้ แต่พอถึงเป้าหมายชีวิตกลับไม่ได้ลงรายละเอียดกัน

ในตอนนี้จะให้เคล็ดลับง่ายๆในการตั้งเป้าหมายชีวิตที่ทุกคนสามารถนำไปปฎิบัติได้ และพอถึงปลายปีหน้าจะได้มีโอกาสมาทบทวนว่าเราก้าวหน้าไปมากน้อยแค่ไหน และจะสืบสานเป้าหมายชีวิตต่อไปอย่างไร โดยไม่ต้องพูดประโยคเดิมๆอีกแล้ว

เริ่มต้นให้กำหนดเวลาสัก 2-3 ชั่วโมง เป็นเวลาส่วนตัว ไม่มีเสียงโทรศัพท์รบกวน ไม่มีเรื่องอื่นเข้ามาแทรก ให้ความสำคัญว่านี่เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของชีวิตเรา คิดอย่างลึกซึ้งว่าเรามีเป้าหมายอะไรในชีวิต เราอยากมีอะไร เราอยากได้อะไร เราอยากเป็นอะไร คิดให้กว้างและลึกโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ เขียนลงบนกระดาษให้มากที่สุด จากนั้นให้เขียนว่าเรามีความรู้อะไร เรามีประสบการณ์อะไร เรามีทักษะอะไร เราโดดเด่นเรื่องอะไร คนอื่นมักชมเราว่าอย่างไร ต่อไปให้เอากระดาษมาอีกแผ่นเขียนว่าเรามีความสุขกับการทำอะไรบ้าง กิจกรรมหรืองานใดที่ทำให้เราสามารถนั่งใจจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นได้หลายชั่วโมงโดยไม่เบื่อหน่าย หลังจากใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงเขียนจนเสร็จแล้วให้วางกระดาษและดินสอลง ออกไปเดินเล่น สูดอากาศนอกห้อง ฟังเพลง ทานอาหาร หรือทำอะไรคนเดียวสักพัก แล้วกลับมานั่งอ่านกระดาษหลายแผ่นที่เขียนไปอย่างมีสมาธิ จากนั้นให้ทำกระบวนการย้อนกลับ คือเริ่มจากแผ่นที่คุณเขียนว่าชอบทำอะไรหรือทำอะไรแล้วมีความสุขที่สุด เชื่อมโยงไปยังทักษะหรือความรู้ที่โดดเด่นของคุณ และจึงเข้ามาสู่เป้าหมายของชีวิตคุณ

คุณจะได้คำตอบว่าคุณจะทำอะไรอย่างมีความสุขด้วยความสามารถที่มีติดตัวคุณอยู่ไปถึงเป้าหมายชีวิตของคุณได้

ในตอนต่อไปจะเล่าให้ฟังว่าแล้วจะทำอย่างไรจึงจะเดินไปสู่ฝันนั้นจนสำเร็จได้

Advertisements

ความเห็นของฉัน

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: