SOLUTIONS FOR PEOPLE DEVELOPMENT – Training, Coaching, and Consulting

ความสุึขของลูกรัก

ความรักของพ่อแม่ทำให้พ่อแม่ต้องการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูก ในเรื่องการศึกษาก็ต้องการให้ลูกเรียนเก่งที่สุดโดยเฉพาะในวิชาที่สำคัญ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เป็นต้น ความคาดหวังนี้เกิดจากสมมติฐานหรือความเชื่อของพ่อแม่โดยไม่ได้สังเกตุว่าลูกมีความถนัดด้านใดหรือชอบวิชาใดเป็นพิเศษ แต่เหมารวมๆเอาตามความเชื่อของสังคมนั้นๆ

ความจริงแล้วมนุษย์มีความถนัดแตกต่างกัน และก็ไม่ได้มีหลักประกันใดๆมาสนับสนุนว่าคนที่เก่ง คณิต วิทย์ อังกฤษ เท่านั้นจึงจะประสบความสำเร็จ หากพ่อแม่เปิดใจให้กว้าง ลองสังเกตุดูว่าลูกของตนชอบวิชาอะไร ถนัดวิชาใดเป็นพิเศษ เช่น เวลาลูกทำการบ้านวิชาวาดเขียน เขาจะทุ่มเทเวลาและความสนใจอย่างมากให้กับการวาดภาพนั้น มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำอยู่ตรงหน้าอย่างไม่ต้องคะยั้นคะยอให้เหนื่อย แต่พอถึงคราวต้องทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์กับต้องใช้ความพยามอย่างสูง ถึงแม้ลูกจะเข้าใจว่าวิชานี้มีความสำคัญมากแต่ก็อิดออดหรือเลือกที่จะทำเป็นวิชาสุดท้ายเสมอ หากลูกชอบวิชาภาษาอังกฤษ สนใจที่จะเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ มักเข้าร่วมแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ จำคำศัพท์ได้อย่างแม่นยำและมีความภาคภูมิใจทุกครั้งที่ช่วยเป็นล่ามให้กับผู้ที่ไม่เข้าใจคนต่างชาติ ลูกอาจจะสนุกกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ชอบชีววิทยาแต่ไม่เข้าใจสูตรเคมี หรือวิชาฟิสิกส์เป็นเหมือนยาขมหม้อใหญ่สำหรับลูก พ่อแม่ก็ต้องให้ความใส่ใจกับรายละเอียดเหล่านี้การได้เรียนในวิชาที่ถนัดจะทำให้ลูกมีความสุขกับการเรียน อาจไม่ต้องเรียนพิเศษเสริมใดๆและเหลือเวลาไปทำกิจกรรมที่สร้างๆสรรค์อื่นๆได้อีกหลายอย่าง เมื่อต้องประกอบอาชีพก็จะเติบโตได้อย่างรวดเร็วในทิศทางที่ชอบ ไม่ต้องหวานอมขมกลืน กัดฟันทำในสิ่งที่ไม่มีความสุข ทุกๆวันในการดำเนินชีวิตของลูกก็เป็นวันที่สดใสสำหรับพวกเขา

Advertisements

ความเห็นของฉัน

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: