SOLUTIONS FOR PEOPLE DEVELOPMENT – Training, Coaching, and Consulting

NLP คืออะไรกันแน่?

บ้างก็ว่าเป็นสิ่งวิเศษที่รักษาได้ทุกโรค บ้างก็ว่าเหมือนการไปแก้ปมในอดีต บ้างก็ว่าเป็นการสะกดจิตบำบัด ตอนนี้กระแส NLP กำลัง in-trend เรียกว่าใครที่สนใจศาสตร์การพัฒนาตนเองต้องรู้จักกันทุกคน

ความจริงแล้ว NLP เป็น Pure Science มากๆ เป็นศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตลอด 40 กว่าปีที่ผ่านมา Bandler และ Grinder เป็นผู้เริ่มต้นโดยเอาชุดคำสั่งแบบคอมพิวเตอร์บวกกับการศาสตร์ด้านภาษามาเข้าไว้ด้วยกัน จากนั้นก็มีนักวิชาการสาขาอื่นๆอีกหลายท่านเสริม เช่น การใช้ศาสตร์ด้านภาษา การทำการสะกดจิตบำบัด เป็นต้น ส่วนการประยุกต์ใช้ในศาสตร์การพัฒนาตนเองนั้น มีตั้งแต่การนำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จ การตั้งเป้าหมายทั้งทางกายและใจ การขจัดความกลัว การควบคุมอารมณ์ไปในทางบวก (ไม่ใช่แค่พูดว่าบวก แต่เป็นการคิดบวกจริงๆ) เป็นต้น

เมื่อศึกษาศาสตร์ NLP แล้วจะพบว่าทุกเรื่องในชีวิตของเรานั้นเป็นเรื่องของตัวเราเองล้วนๆ เราให้ความหมายเหตุการณ์ต่างๆเอง เรารับผิดชอบกับความคิดนั้นเอง ดั้งนั้นเราสามารถทำให้ตัวเองเป็นบวกหรือเป็นลบก็ได้ทั้งนั้น การจดจำประสบการณ์ที่ดีๆ ไม่ว่าจะเป็นความเก่งกาจของเราในวัยเด็ก ความกล้าหาญในการผจญภัย ความดื่มด่ำในการเรียนรู้เรื่องที่เราสนใจมากๆ ล้วนแล้วแต่เป็นเหตุการณ์ที่มีความหมายที่เราระลึกได้และเรียกมาใช้ได้เพื่อตอกย้ำความมั่นใจในขณะนี้ว่าเราเก่ง เรากล้าหาญ และเราสามารถที่จะดื่มด่ำกับเรื่องที่เราให้ความสนใจได้

ส่วนเรื่องที่ทำให้เราหัวเสีย อาย น้อยใจ ขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง ก็ยังตามมาหลอกหลอนเราหลายครั้งจนเรารู้สึกว่าตัวเราเล็กลงจนเหลือนิดเดียว ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไปแล้ว แก้ไขเหตุการณ์ในอดีตไม่ได้ สิ่งที่เราสามารถทำได้คือการให้ความหมายกับสิ่งนั้นใหม่ ทำให้มันไม่มากระทบจิตใจเราในทางไม่ดี หรือไม่ก็ลบเรื่องราวนั้นทิ้งไปจนไม่สามารถตามมาหลอกหลอนเราได้อีก

สำหรับเรื่องเทคนิคในการใช้ภาษา การตั้งคำถาม การตั้งเป้าหมาย และการพูดให้ได้สาระในเวลาที่กำหนด ฯลฯ เป็นเรื่องที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน จะเล่าให้ฟังในครั้งต่อๆไป

ลองแนะนำกันเข้ามาก็ได้น่ะว่าชอบเรื่องไหนก่อน

Advertisements

ความเห็นของฉัน

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: