SOLUTIONS FOR PEOPLE DEVELOPMENT – Training, Coaching, and Consulting

Leader as COACH

leader-as-coach

โค้ชชิ่ง เป็นกระบวนการพัฒนาบุคลากรรูปแบบหนึ่งที่ได้ผลเป็นอย่างสูง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่มี Knowledge Worker หรือ พนักงานที่ใช้ความรู้ในการทำงาน

บุคลากรมีความรู้และมีความสามารถ ต้องการแรงบันดาลใจที่จะทำงานอย่างเต็มศักยภาพ
การโค้ชเป็นวิธีการที่เหมาะสมในการสร้าง Employee Engagement
คือ การสร้างความสนุกสนานในที่ทำงาน บุคลากรรู้สึกมีส่วนร่วมและมีความเป็นเจ้าของงานอย่างเต็มที่โดยไม่เกี่ยงงาน
นำไปสู่ความเป็น High Performing Team 

หลักสูตรนี้ได้เสริมเทคนิค NLP Coaching ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการสร้างความเป็นเลิศให้มนุษย์ (Personal Excellence)
ทำให้ผู้เข้าสัมมนา เข้าใจรูปแบบพฤติกรรมของตนเองและของโค้ชชี่ เพื่อปลดล็อคสิ่งฉุดรั้ง
แก้ไขพิมพ์เขียวในการดำเนินชีวิตและนำโค้ชชี่ไปสู่ชีวิตที่ประสบความสำเร็จและมีความสุข
…………………………………….…………………

สิ่งที่จะได้เรียนรู้: ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้เรียนรู้หลักการโค้ชชิ่ง ตระหนักถึงความสำคัญของการโค้ช
บทบาทหน้าที่ของโค้ชและโค้ชชี่ บทสนทนาที่เหมาะสมในกระบวนการโค้ช
เพื่อให้โค้ชสามารถพาโค้ชชี่ (ผู้รับการโค้ช) ก้าวไปข้างหน้า
รูปแบบการโค้ชแบบ GROW Model ตามแบบการโค้ชจากสถาบันการโค้ชนานาชาติ(ICF)
และ SCORE Model ซึ่งเป็นรูปแบบที่สามารถเจาะลึกที่ Inner และรากเหง้าของพฤติกรรมที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
นอกจากนั้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมยังได้ฝึกใช้เทคนิคทาง NLP เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างได้ผล
……………………………………………………….
คอร์สนี้เหมาะกับ:
#บุคลากรในองค์กร <== องค์กรที่ต้องการสร้าง Internal Coach
ต้องการเพิ่มทักษะการโค้ชให้ผู้บริหาร ผู้จัดการ เพื่อสร้าง High Performance
#เจ้าของกิจการ <== ที่ต้องการมีทักษะการโค้ช
เพื่อยกระดับความสามารถของทีมงานให้เต็มศักยภาพ
#บุคคลทั่วไป <== ที่ต้องการโค้ชเป็น
เพื่อใช้ศักยภาพของตนเองให้เต็มประสิทธิภาพ
……………………………………………………….
วิธีการฝึกอบรม: ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎี มีส่วนร่วมใน Workshop ได้ฝึกฝนในฐานะโค้ชและโค้ชชี่
จนมีความพร้อมที่จะนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน เพื่อพัฒนาผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ในองค์กร
………………………………………………………

สมัครหรือสอบถามรายละเอียด
Tel. 081 811 3916, 081 855 3916
Line ID: rong.jirayuat
Email: ERtrain2success@gmail.com
Website: https://excellenceresources.com/
………………………………………………………..
ดำเนินการเรียนการสอนโดย: www.ExcellenceResources.com
โดย ดร.ดไนยา ตั้งอุทัยสุข และ อาจารย์รงค์ จิรายุทัต
* โค้ชผู้บริหารในระดับ ACC ที่ได้รับการรับรองโดยสมาพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF) คนที่ 8 และ 9 ในประเทศไทย
* Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Leadership Coaching Program
* Certified Master Practitioner of Neuro Linguistic Programming, approved by The American Board Of NLP, USA

# VDO สี่เส้นทางสู่โค้ชมืออาชีพ
– CLICK ชม VDO รงค์
https://www.youtube.com/watch?v=Gpezu7o-754
– CLICK ชม VDO ดร.หนิง
https://www.youtube.com/watch?v=4ZBHISpM9h0
# สัมภาษณ์รายการ Lighning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง https://goo.gl/zVQcmt

………………………………………………………………

หลักสูตรเร็วๆนี้

หลักสูตร 3 วัน วันที่ 15-17 มีนาคม 2560 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ โรงแรม S 31 สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท 31
………………………………………………………..
ค่าใช้จ่าย: 15,900 บาทต่อท่าน(รวม 6 break 3 lunch)
ราคาพิเศษสุดๆ ! เมื่อลงทะเบียนก่อน 8 มี.ค. 2560
ราคา 14,000 บาท/ท่าน
หรือเพียง 13,000 บาทต่อท่านเมื่อลงทะเบียนตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

* มีสิทธิ์ซื้อชั่วโมงการโค้ชแบบส่วนตัวทางโทรศัพท์ในราคาพิเศษเพื่อใช้สนับสนุนการปรับใช้ทักษะการโค้ชในชีวิตจริง
* สมนาคุณหนังสือคู่มือการโค้ช 1 เล่ม ฟรี

Comments are closed.

Tag Cloud